PMS Хайлтын систем

Total records found: 33 ((маркетинг)


“Маркетинг” гэдэг нэр томъёо нь анх XIX, XX зууны зааг дээр Америкийн хэвлэлүүдэд гарч эхэлжээ. “Market” (зах зээл) гэсэн англи үгний язгуур дээр “Маркетинг” гэсэн нэр томъёо үүсчээ. Маркетинг хэмээх тодорхойлолтыг Аме
Чөлөөт зах зээлийн хөтлөгч нь маркетинг юм. Маркетинг нь эрэлт нийлүүлэлт үнийн асуудлыг иж бүрнээр нь хамарч үздэг. ШУТИС-ын МИС-ын ахлах багш Ц.Гантөмөр
Улс орны хөгжил, зах зээлийн харилцааны үйл явцын өрнөлийн дагуу маркетинг нь байнга хувьсан хөгжиж, удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг нь үеэс үед хувьсан өөрчлөгдөж иржээ. Энэ нь юуны урьд маркетинг нь үйлдв
Маркетинг бол хэрэглэгчдэд илүү Сайн бараа, үйлчилгээг хямд үнээр олж авах боломж олгодог. Энэ бараа үйлчилгээ нь сонголт хийх нөхцөл хангагдсан эсэхээс шалтгаалдаг, Сонголтын бололцоо зах зээлд их байх тутам хэрэг
Байгууллагын удирдлагууд өөрсдийн үйл ажиллагааг бэрхшээлгүй явуулахын тулд зах зээл дээр хамгийн ашигтай ажиллах чиглэлээ сонгодог. Энэ нь зах зээлийн багтаамж, эрэлт, нийлүүлэлтийн байдал, хэрэглэгчийн сонирхол, ...
Үйлчилгээний маркетинг болон менежмент нь бодит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг пүүсэд хамаарахгүй. Үйлчилгээний бизнес маркетингид шилжсэнээр хамгийн маркетингийн мэргэжилтнүүдийг хөлсөөр ажиллуулж эхэлсэн боловч,
Зах зээлийн байгууллага нь эрэлт, нийлүүлэлтийн байнгын мэдрэмжийн үндсэн дээр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулна.
Энэ нь зах зээлийн судалгаа, таамаглал, зах зээлийн хэсэгчлэл, орчин, өрсөлдөөнийг буй болгоход чиглэгддэг.
1234 Next


Time elapsed: 0.0202
Total records: 5865

© www.pms.mn