PMS Хайлтын систем

Total records found: 121 (Ёс заншил)


Бурханы ариун сүнс бол дээд зэргийн нигүүлсэнгүй, дээд зэргийн энэрэнгүй сэтгэл билээ. Дээд зэргийн нигүүлсэнгүй сэтгэл гэдэг нь ямар ч үнэ цэнээр хамаагүй бүх хүнийг аврах гэсэн бурханы хүслэн юм. Дээд зэргийн энэрэ...
Prev 1 ... 8910111213


Time elapsed: 0.0041
Total records: 5865

© www.pms.mn