PMS Хайлтын систем

Total records found: 141 (Бизнесийн зөвлөлгөө )


Зээлийн бүтээгдэхүүн. Бизнесийн Төслийн Импорт экспортын ХАА-н Жижиг бизнесийн Худалдан авалтын Хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийн Зээлийн нөхцөлүүд. Бизнесийн Төслийн И...
Бизнесийн байгууллагад зориулса зээлийн нөхцөл, хүү шимгэлүүд Банк, зээлийн нэр Хэмжээ Хүү Хугацаа УБ ОН Төрийн банк Бизнесийн хөрөнгө оруулалтын зээл Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно ...
Маркетингийн мэдээллийн систем нь төрийн болон бизнесийн байгууллага, хувь хүмүүсийн хэрэгцээ онцлог нөхцөлтэй уялдан хэлбэр зохион байгуулалтын хувьд харилцан адилгүй байна.
Бизнесийн болон маркетингийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэхийн тулд судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан 1 Хөтөлбөр 2 Мастер төлөвлөгөө 3 Төсөл 4 Бизнес төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстой.
Нийгмийн аливаа үйл хэрэг тодорхой чиглэл, зорилготой, удирдлагын хүрээнд явагддаг. Маркетингийн удирдлага нь бизнесийн байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилтыг тодорхойлон төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн эрэ
Иргэдэд зориулагдсан бизнесийн зээлийн хүү, хугацаа, хэмжээний мэдээллүүд
Бизнесийн байгууллага үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээний үйл ажиллагаагаа ямар бодлого чиглэлтэйгээр явуулахаа зах зээлийн тухайн үеийн нөхцөлд тулгуурлан боловсруулахыг бодлогын төлөвлөлт гэнэ. Бодлогын төлөв...
Иргэдэд зориулсан бизнесийн зээлүүд
Үйлдвэрлэгчдийн болон бизнесийн үйл ажиллагаанд шууд болон дам нөлөөлдөг гадаад, дотоод хүчин зүйлүүдийг маркетингийн орчин гэнэ. Маркетингийн орчин нь байгууллагын үйл ажиллагааны гадна үйлчилж, тодорхой байгуул
Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм.
123456 ... 15 Next


Time elapsed: 0.1659
Total records: 5865

© www.pms.mn