PMS Хайлтын систем

Total records found: 185 (Нийгмийн харилцаа)


Иргэдэд тохиолдож болох эрсдэл түүнийг даван туулах нийгмийн хамгааллын үндсэн арга хэмжээ бол нийгмийн даатгал мөн. Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл тө
Та дараах нөхцөлд нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авах эрхтэй болно. 1. Нийгмийн даатгалын сангаас ахмад настны тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй.
Гурав. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАЛААР Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч, цаг тухайд нь хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилж, төрийн үйлчилгээг тасралтгүй явуул...
Та дараах нөхцөлд нийгмийн халамжийн сангаас тусламж, хөнгөлөлт авах эрхтэй:
Хүн бол ер бишийн ухаант амьтан хүн бол тэнгэр нийгмийн дээд зэргийн гайхамшигтай бүтээгдэхүүн, хөдөлмөр, сэтгэлгээ, харилцаа гурвыг бие сэтгэлдээ шингээсэн ер бишийн амьтан хэдий ч тэнгэрийн диваажинг бидний хэн ч ...
“Физикийн суурь үндэс ” гэсэн бүлгийг судлуулах гол зорилго нь, сурагчдад өдөр тутмын ахуй амьдрал болон нийгмийн амьдралын харилцаа холбоог физикийн шинжлэх ухааны үүднээс тодорхойлох замаар зарим нэг биесийн х...
Нийгэм эдийн засгийн нэг нэгж, эс болж байдаг өрх гэрийн нийгэм эдийн засаг, санхүү менежментийн асуудлыг судлах нь өнөөгийн нийгмийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудын нэг юм. Учир нь гэр бүлийн амьдралын мөчлөгт туха
Өнөөгийн бидний үзэж ойлгосноор гэр бүл бол улс үндэстний төдийгүй төр улс, дэлхийн хэмжээнд нийгмийн анхдагч байдаг. Мөн энэ хүрээнд ард түмний соёл иргэншил зан заншил бүрэлдэн тогтож ирсэн түүхтэй. Энэ утгаараа
Өрнөдийн шинэ үеийн түүхэнд нийгмийн дэвшилд нөлөөлж ирсэн улс төр, үзэл суртлын нэгэн гол урсгал бол консерватизм юм. Өнөө үед энэ үзэл баримтлал неоконсерватизмын хэлбэрээр хөгжиж , нийгмийн улс төрийн амьдралд то
Өрхийн эдийн засгийн мөн чанар: Эдийн засгийн ухааны гараа болон хүрэх нэг нь бүгд л хүн дээр төвлөрдөг. Үндэсний эдийн засгийн төв нь ч мөн хүн юм. Хүн нь гэр бүл гэдэг нийгмийн анхдагч бүлгийн судалгааны нэгж гэдэг ут...
123456 ... 19 Next


Time elapsed: 0.0181
Total records: 5865

© www.pms.mn