PMS Хайлтын систем

Total records found: 25 (Овог)


• Өргөдөл –Иргэн овог, эцгийн нэр, нэрээ өөрчлөх тухай ЧД-ийн Засаг даргын Тамгын газарт гаргана. Өргөдөлд өргөдөл гаргагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, төрсөн он, сар, өдөр оршин суугаа газрын хаяг, гэр бүлийн байдал, т...
Өөрийн төрүүлсэн аав ээж № Асуулт Тэмдэглэл Тайлбар 1 Аймаг Завхан 2 Сум Сонгино 3 Баг Айраг нуур 4 Овог Тайжийхан 5 Аавын нэр Дарамжав 6 Ээжийн овог 7 Ээжийн
• Өргөдөл /Хорооны Засаг даргаар цохуулсан байх/ • Төрснийн гэрчилгээ, УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа • 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл
Овог удмын кодчиллын дүрэм Ургийн код нь түлхүүр үг ба хос цифрүүдээс бүрдэнэ. Түлхүүр үг нь овгийн нэр эсвэл товчилсон үсгүүд байж болох тул тухайн овгийнхон өөрсдөө хэлэлцэн сонгох юм. (бусад овгоос ялгагдахаар бай
Овог удмын кодчиллын дүрэм Ургийн код нь түлхүүр үг ба хос цифрүүдээс бүрдэнэ. Түлхүүр үг нь овгийн нэр эсвэл товчилсон үсгүүд байж болох тул тухайн овгийнхон өөрсдөө хэлэлцэн сонгох юм. (бусад овгоос ялгагдахаар байх...
№ Асуулт Тэмдэглэл Тайлбар 1 Аймаг Завхан 2 Сум Сонгино 3 Баг Тариат 4 Овог Тайжийхан 5 Аавын нэр Чогсомжав 6 Ээжийн овог 7 Ээжийн аавын нэр Ёндонбал ...
Овог: Эцгийн нэр: Намсрайжав Өөрийн нэр: Ганбаатар Ажил: Монгол Улсын Их Сургуулийн багш доктор
Овог Эцгийн нэр Доржбаатар Өөрийн нэр Мягмарнаран Үндсэн захиргаа Завхан аймаг Сонгино сум. Яс үндэс Халх Мэргэжил Сийлбэрчин
I. Овог: Балдан 2. Нэр: Алтанцэцэг 3. Төрсөн он: 1947.08.26. /он, сар, өдөр/ 4. Хүйс: Эмэгтэ...
Овог. Бүхэл Эцгий н нэр Дашдаваа Өөрий н нэр Шийравжамц Төрсөн газар Төв аймаг Өнжүүл сум Боловсрол. БНЭУ-ын Солон хотод Буддын гүн ухааны сургууль
123 Next


Time elapsed: 0.0136
Total records: 5865

© www.pms.mn