PMS Хайлтын систем

Total records found: 35 (бизнесийн)


Зээлийн бүтээгдэхүүн. Бизнесийн Төслийн Импорт экспортын ХАА-н Жижиг бизнесийн Худалдан авалтын Хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийн Зээлийн нөхцөлүүд. Бизнесийн Төслийн И...
Бизнесийн байгууллагад зориулса зээлийн нөхцөл, хүү шимгэлүүд Банк, зээлийн нэр Хэмжээ Хүү Хугацаа УБ ОН Төрийн банк Бизнесийн хөрөнгө оруулалтын зээл Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно ...
Иргэдэд зориулагдсан бизнесийн зээлийн хүү, хугацаа, хэмжээний мэдээллүүд
Иргэдэд зориулсан бизнесийн зээлүүд
Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм.
Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм.
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбоотой үүсэх бараа материалын худалдан авалт, авлагын санхүүжүүлэлт зэрэг богино санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана. Зээлдэгч зээл
Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэ
Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэ
Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа шаарддаггүй тул бусад зээлийн бүтээгдэхүүнээс онцлогтой.
1234 Next


Time elapsed: 0.0142
Total records: 5865

© www.pms.mn