PMS Хайлтын систем

Total records found: 40 (бүжиг)


1970-1980 он. 15. В.Монте \\\"Венгер ардын бүжиг / Урлагийн үзлэгийн хүрэл медаль / 1970 2004 16. \\\"Узбек бүсгүй\\\" /Урлагийн үзлэгийн мөнгөн медаль / 1970 ...
1. ХБДС-ийн бүжиг ангийн тайлан концерт найруулагч 1985 2. ХБДС-ийн бүжиг ангийн тайлан концерт найруулагч 1986 3. Бүх ард түмний у...
УДБТ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1978-05-20.№123/ -479.40-ыг үз.
/1952/ Улаанбаатар хот. АЦДБЧ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1976-03-16.№60/
/1945/ Улаанбаатар хот. ДБУТ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1973-07-10.№156/ Эмэгтэй
/1944/ Улаанбаатар хот ДБУТ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1973-07-10.№156/ Эмэгтэй
/1944/ Улаанбаатар хот ДБУТ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1973-07-10.№156/ Эмэгтэй
/1945/ Улаанбаатар хот. ДБУТ-ын гоцлол бүжигчин байхдаа МУГЖ /1973-07-10.№156/ Эмэгтэй
/1932/ Булган аймгийн Халиун сум. УАДБЧ-ын бүжигчин байхдаа МУГЖ /1976-07-09.№143/
/1944/ Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум. ДБУАТ-ын бүжигчин байхдаа МУГЖ /1981-07-07.№216/
1234 Next


Time elapsed: 0.0213
Total records: 5865

© www.pms.mn