PMS Хайлтын систем

Total records found: 10 (татвар)


Өрхийн төсвийн орлого ба татвар : Өрх гэр нь бүх татвар хураамжаа төлөөд өрхийн төсөвт үлдэж буй нь орлого , хэрэглээ хуримтлал гэсэн хэсгүүдэд хуваагддаг Улаанбаатар дээд сургуулийн багш гэр бүл судлаач Б.Оюунсүрэ
Өрх гэр нь бүх татвар хураамжаа төлөөд өрхийн төсөвт үлдэж буй нь орлого , хэрэглээ хуримтлал гэсэн хэсгүүдэд хуваагддаг
-Онцгой албан татвар ногдуулснаар шатахууны жижиглэнгийн үнэд өөрчлөлт орохгүй, цаашид хилийн үнэ нэмэгдэх тохиолдолд дотооддоо үнэ нэмэлгүй зохицуулвал инфляцид нөлөөлөхгүй
Татвар төлөгчдийн мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаарх мэдээллийн хувьд төсвийн тайланг нийтлэхээс илүү үр дүнтэй арга гэж байхгүй.
Ардчилсан улс орны иргэд төрөө сонгодог, бас татвар төлж санхүүжүүлдэг учраас төрийн хэрэгт шууд оролцох эрхтэй. Энэ эрх оролцоогоор хангагддаг. Иргэний оролцоо бол хүний эрх, эрх чөлөөний нэгэн адил жам ёсны шинж ч
Ардчилсан улс орны иргэд төрөө сонгодог, бас татвар төлж санхүүжүүлдэг учраас төрийн хэрэгт шууд оролцох эрхтэй. Энэ эрх оролцоогоор хангагддаг. Иргэний оролцоо бол хүний эрх, эрх чөлөөний нэгэн адил жам ёсны шинж ча...
Төрийн үйлчилгээ. Татвар , Даатгал , Халамж , Газар , Гааль Бизнес Аудит, Бизнес бичиг баримт , Иргэн. Хүүхэд , Иргэний үнэмлэх , Иргэний бичиг , Гэрлэлт
Баялаг хүн албан өгч гүйцэтгүүлэх зэрэг явдлаас бэрхшээн буруу санаа үүсгэж мал адуугаа худалдаж бараа /4б/ мөнгө болговоос алба өхгүй амархан сууна хэмээн явах нь болзошгүй. Гэрт бараа мөнгө байвч үржихгүй байсаар
ӨРХИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ОЙЛГОЛТ, ТӨРӨЛ АНГИЛАЛ Өрхийн орлого нь өрхийн төсвийн үндэс бөгөөд чухал бүтэц юм. Гэр бүлийн орлого гэдэг нь тогтсон болон тогтмол бус хугацаанд орж ирж байгаа бараа, үйлчилгээ, мөнгөн орлогы
1


Time elapsed: 0.0127
Total records: 5865

© www.pms.mn